ประมวลภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานการประกวดและมอบรางวัล

พนัส แอสเซมบลีย์ ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 พร้อมติดสปีดเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยการตั้งกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ PANUS Logistics Innovation Fund หนุนส่งผู้ประกอบการ LogTech ไทยให้แจ้งเกิด และร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง ล่าสุดนำร่องร่วมทุนแล้ว 2 บริษัท ก่อนตกผลึกไอเดียสุดเจ๋งเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะ ‘LogiSenses’ โดยมี AIS ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี NB IoT พร้อมต่อยอดให้บริการระบบบริหารอุปกรณ์ภาคพื้นในสนามบิน เตรียมเริ่มทดลองให้บริการ ในพื้นที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ริเริ่มดำเนินการโดยบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่ง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งประเภทนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้คัดเลือก ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม LogTech Boot [...]

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่าย BootCamp

ภายในโครงการได้จัดกิจกรรม bootcamp เพื่ออบรมเพิ่มพูนพูนความรู้ทางด้านโลจิสติกส์แก่ผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านรอบแรก ณ  KX Knowledge Xchange  Seminar Room Fl.11 วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จึงได้ร่วมกับ บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำและเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องพาหนะ ระบบ  อุปกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป หันมาให้ความสาคัญในเรื่องของ “Logistics” โดยจัดให้มีการประกวดการประกวด ภายใต้ชื่อ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในหัวข้อ “Logistics Innovation” ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัท นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนคนทั่วไปได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อแก้โจทย์สำคัญของประเทศในด้าน “Logistics”   กิจกรรม [...]

ประมวลภาพกิจกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบ รอบที่ 1

คณะกรรมการ ได้ร่วมกันคัดเลือก ผู้เข้ารอบ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ได้มีการคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่จะผ่านเข้ารอบโครงการในรอบที่ 1 ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชียวชาญทางด้านนวัตกรรม ให้เกียตริร่วมเป็นคณะกรรมการ คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด คุณอัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ Chief Commercial บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด คุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

พนัส แอสเซมบลีย์ จับมือ สวทช. ลุยปั้น LogTech ครั้งแรกของเมืองไทย เสาะหา Open Innovation สุดเจ๋ง พลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) เป็นรายแรกของประเทศไทย ร่วมเข้าคอร์สติวเข้ม ผลักดันนวัตกรรมหรือไอเดียที่เป็นไปได้สู่การนำไปใช้จริงในภาคการขนส่ง ส่อจัดตั้งกองทุนหนุนสตาร์ทอัพ หวังต่อยอด Open Innovation เพื่อพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงและยกระดับอุตสาหกรรมภาคการขนส่งของประเทศทั้งองคาพยพ นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่งมากว่า 47 ปี กล่าวว่า บริษัทพนัสฯ เป็นบริษัทคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งมาโดยตลอด ธุรกิจเริ่มต้นจากการต่อประกอบรถกะบะบรรทุกหกล้อและสิบล้อ สำหรับใช้บรรทุกข้าวและสินค้าทางการเกษตร ต่อมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมรถประเภทอื่นๆ ป้อนเข้าสู่ระบบการขนส่งภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพนัสฯ เป็นบริษัทแรกที่ริเริ่มผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ผลิตรถคอนเทนเนอร์พื้นเรียบและแชสซิคอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทโลจิสติกส์ในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ในการพัฒนาและผลิตรถขนส่งคุณภาพสูงหลากหลายประเภทให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งออกไปใน [...]

“พนัส” ผนึก สวทช.ปั้น LogTech เฟ้นหา ‘สตาร์ทอัพธุรกิจโลจิสติกส์’ครั้งแรกของไทย

เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อพนัสแอสเซมบลีย์ฯ ผู้ผลิตและประกอบยานยนต์เพื่อการขนส่งรายใหญ่ของประเทศ ผุดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเฟ้นหา “สตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์” (LogTech) ร่วมเข้าคอร์สติวเข้ม ผลักดันนวัตกรรมหรือไอเดียสู่การนำไปใช้จริงในภาคขนส่ง กรุยทางจัดตั้งกองทุนหนุนสตาร์ทอัพหวังต่อยอด Open Innovation เพื่อพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงและยกระดับอุตสาหกรรมภาคการขนส่งของประเทศทั้งองคาพยพ    

พนัส แอสเซมบลีย์ฯ จับมือ สวทช. ลุยปั้น LogTech ครั้งแรกของเมืองไทย

พนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่งมากว่า 47 ปี กล่าวว่า พนัส แอสเซมบลีย์ฯ เป็นบริษัทคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งมาโดยตลอด ธุรกิจเริ่มต้นจากการต่อประกอบรถกระบะบรรทุก และสิบล้อไม้ สำหรับใช้บรรทุกข้าวและสินค้าทางการเกษตร ต่อมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมรถประเภทอื่นๆ ป้อนเข้าสู่ระบบการขนส่งภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย พนัส แอสเซมบลีย์ฯ เป็นบริษัทแรกที่ริเริ่มผลิตรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ผลิตรถคอนเทนเนอร์พื้นเรียบและแชสซีล์คอนเทนเนอร์ เพื่อรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา ฯลฯ และพัฒนาการออกแบบการผลิตรถขนส่งคุณภาพสูงหลายประเภท ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แบ่งธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มรถเพื่อใช้ในการขนส่ง (Logistics) กลุ่มสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ (Fabrication) กลุ่มอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นสนามบิน (Ground Support Equipment) กลุ่มรถที่ใช้ในราชการทหาร (Defense) […]