ประมวลภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานการประกวดและมอบรางวัล

พนัส แอสเซมบลีย์ ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 พร้อมติดสปีดเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยการตั้งกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ PANUS Logistics Innovation Fund หนุนส่งผู้ประกอบการ LogTech ไทยให้แจ้งเกิด และร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง ล่าสุดนำร่องร่วมทุนแล้ว 2 บริษัท ก่อนตกผลึกไอเดียสุดเจ๋งเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะ ‘LogiSenses’ โดยมี AIS ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี NB IoT พร้อมต่อยอดให้บริการระบบบริหารอุปกรณ์ภาคพื้นในสนามบิน เตรียมเริ่มทดลองให้บริการ ในพื้นที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

 โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ริเริ่มดำเนินการโดยบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่ง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งประเภทนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้คัดเลือก ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม LogTech Boot Camp พร้อมมอบคำแนะนำเพื่อให้ทุกทีมนำไปปรับปรุง ผลงานและแผนธุรกิจ ก่อนนำเสนอผลงานในการแข่งขันรอบพิชชิ่งที่จัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นี้

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ด้าน LogTech ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้กลไกการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ เพื่ออนาคตดำเนินไปอย่างราบรื่นตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ จากผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ปรากฏว่าทีม อินเท็นติก ชนะเลิศประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทั้งยังได้รับโอกาสในการไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี ส่วนที่สอง คือ  ทีม Jump up  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ได้รับโอกาสในการไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี และที่สาม คือ ทีม HexSense  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้รับโอกาสในการไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี

ประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีม 360 Truck ชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน ส่วนที่สอง คือ  ทีม Smat Wheel ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน และที่สาม คือ ทีม BPT  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงาน

จากความตื่นตัวของผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมโลจิสติกส์ และด้วยตระหนักในศักยภาพความเป็นไปได้ทางด้านธุรกิจ ทางบริษัทจึงได้ก่อตั้งกองทุน PANUS Logistics Innovation Fund หรือ กองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Corporate Venture Capital (CVC) ขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอด สนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีวิสัยทัศน์ มีนวัตกรรม และมีแนวคิดที่ดีที่สามารถผลักดันผลงานออกสู่ตลาด ในเชิงธุรกิจได้ แต่อาจขาดปัจจัยสำคัญ เช่น แหล่งเงินทุน แผนการตลาด รวมถึงพี่เลี้ยงคอยชี้แนะและวางแผนธุรกิจ กองทุน PANUS Logistics Innovation Fund จะเข้ามาตอบโจทย์และปิดจุดอ่อนดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนให้วงการ สตาร์ทอัพไทยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงต่อยอดสินค้าและบริการ ในอุตสากรรมโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนในระยะยาว