ประมวลภาพกิจกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบ รอบที่ 1

คณะกรรมการ ได้ร่วมกันคัดเลือก ผู้เข้ารอบ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ได้มีการคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่จะผ่านเข้ารอบโครงการในรอบที่ 1 ได้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชียวชาญทางด้านนวัตกรรม ให้เกียตริร่วมเป็นคณะกรรมการ

คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณพนัส วัฒนชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

คุณอัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ

Chief Commercial บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

คุณเฉลิมพล ตู้จินดา

ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)